Форма за PayPal дарения

Ако нямате PayPal acount, можете да дарите средства на сметката на нашето сдружение:
BG14BUIN95611000583387