За нас

Сдружение „Китара-Пловдив“ се учредява на 17 февруари 2017 г. в НЧ „Иван Вазов-1904“ по инициатива на преподаватели от различни поколения по класическа, електрическа и джаз китара в града.  

Основна цел на организацията е динамичното представяне, развитие и популяризиране на инструмента китара в културното пространство на Пловдив, страната и чужбина.

Членовете на сдружението и всички съмишленици обединяват усилия с идеи за: стимулиране на професионалното израстване и кариера на български творци (преподаватели и изпълнители), оказване на подкрепа при създаване и популяризиране на съвременна авторска музика, повишаване нивото на обучение и осигуряване на престижна сцена за изява на млади таланти, презентиране на съвременни тенденции в инструментално-изпълнителското и лютиерско изкуства. 

Заложените идеи се реализират чрез иницииране, организиране и провеждане на публични форуми и прояви (фестивали, майсторски класове, конкурси, творчески срещи, презентации, изложения, дискусии и др.), както и чрез създаване на трайни контакти със сродни организации и утвърдени държавни институции.  

Със своята дейност Сдружение „Китара-Пловдив“ допринася за съхраняване на духовните ценности и културата на многовековния Пловдив, запазил до днес многобройни исторически артефакти.  

Уникалността на инструмента китара и нейната неповторимост асоциираме с лирата на митичния Орфей живял по тези земи хиляди години назад. Наша привилегия е да запазим и продължим нейното развитие! 

Представителен форум в дейността на Сдружение „Китара-Пловдив“ е Фестивал „Поколения“, който от 2017 г. се провежда в уютната и колоритна атмосфера на възрожденската къща на НЧ „Иван Вазов-1904“ в Пловдив. Ежегодно фестивалът събира няколко поколения майстори на китарата, които музицират на живописната сцена на читалището.  

В партньорство с АМТИИ „Проф. Асен Димандиев“ и Международен младежки фестивал „Кръстопът“ сдружението организира творчески срещи с разнообразна тематика: „Среща-разговор с Емил Чепаров – композитор и китарист“ (2017 г), „Концерт-презентация на инструмента укулеле с Йордан Рибаров“ (2018 г.), „Съвременни методи при изработване на класическа китара“ с лютиера Христо Георгиев (2021 г.) и дейно участва в концертната програма на фестивала. 

Плодотворно е и сътрудничеството със сдружение „Изкуството до мен“ – Плевен. Благодарение на него в града под тепетата концертират лауреати на престижни международни конкурси: Георги Димитров (България), Никола Монтела (Италия), Майкъл Бътън (Великобритания) и Александър Южанин (Русия). 

По инициатива на Петко Кочев са организирани два представителни концерта (2017 и 2021 г.) на талантливи китаристи в къща-музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан. 

Членове на сдружението - преподаватели:

Живко Тодоров

todorov722@abv.bg

Марко Томов

marko1.1956@abv.bg

Мария Гемеджиева